In overleg bied ik trainingen aan toespitst op een vraag van een organisatie. Deze gaan vooral over empowerment binnen werkrelaties en dienstverlening. Hier zal lichaamswerk een belangrijk onderdeel zijn.

Thema’s kunnen zijn:
  • Communicatie; verbaal en non-verbaal
  • Omgaan met moeilijke situaties; agressie, conflicten en slecht nieuws.
  • Wat zijn de kwaliteiten,valkuilen en allergieën binnen het werk en hoe ga je daar mee om.
  • Lichaamssignalen herkennen bij jezelf en anderen.
  • Herkennen en omgaan met afweermechanismen door middel van zicht krijgen op de verschillende karakterstructuren / maskers die omschreven zijn door Reich.
  • Herkennen en omgaan met stress bij jezelf en binnen het werk.
  • Je eigen authenticiteit bekrachtigen en gebruiken binnen het werk.
  • Weerbaarheid ontwikkelen binnen werksituaties.
  • Groepsprocessen leren herkennen, inzetten en beïnvloeden.
  • En andere thema’s binnen groepen.

Trainingen in groepen biedt vaak veel materiaal om mee te werken omdat elke groep zijn eigen dynamiek heeft wat erg bruikbaar is om van elkaar te leren en vooral van de processen tussen de mensen.