Wilhelm Reich

Energetic Integration Therapie
Ik werk volgens de Energetic Integration Therapie waarvan de grondlegger Wilhelm Reich is. Hij gaat er vanuit dat psychische problemen en heftige emoties in het lichaam worden opgeslagen als ademhalingspatronenen spierspanningen. Alexander Lowen heeft van daar uit de karakteranalyse beschreven. Dit is een zienswijze waarin de vorm, de spierspanning en de structuur van het lichaam laat zien wat voor karakter iemand heeft en hoe deze cliënt daarbij het beste behandeld kan worden.


Heart and Sexuality
Ik maak gebruik van werkvormen uit de training Heart and Sexuality van de BodyMind opleidingen. Deze is geïnspireerd door Sexual Grouning Therapie ontwikkeld door de Nederlandse psycholoog Drs. Willem Poppeliers.
Op de website van www.bodymindopleidingen.nl kunt u meer informatie daarover vinden. Ik begeleid doorwerkgroepen uit verschillende jaartrainingen.

Neuro Affective Relation Model
Deze methodiek, ontwikkeld door Larry Heller, werkt met ontwikkelingstrauma’s.

Overige werkvormen
Verder maak ik gebruik van bio-energetica, Gestalt, energiewerk, psychodrama, karakteranalyse, NLP, Reiki en opstellingen.
Ik begeleid je met respect voor alles wat er bij jou leeft. Ik bied je mijn vakkennis, levenservaring en oprechtheid.